Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy v roku 2012

21. 3. 2012

Požiar trávnatého porastu a lesa 9.4.2012

Dňa 9.4.2012 spozoroval veliteľ OHZ požiar lesa v časti obce Červenica pri Sabinove nazvanej "VALKY" približne o 14:25 hodine. Na miesto požiaru sa dostavili a zasahovali Marek Fecko, Peter Petruf, Daniel Fecko a Damian Fecko. Po prieskume boli povolané posily - jendotka HaZZ z hasičskej stanice Sabinov. Naši hasiči likvidovali požiar lopatami a profesionálny genfo vakmi.

 

 

Približne o hodinu nato, bol spozorovaný požiar v časti "BABIA HORA". Po príchode na miesto požiaru bolo zistené, že sa jedná o požiar trávnatého porastu rozširujúceho sa k lesu. Na miesto požiaru sa dostavila aj jednotka HaZZ z HS Lipany na CAS 32 T 148. Na uhasenie boli použité lopaty a vodný prúd z lafety.

 

  

Požiar trávnatého porastu 28.3.2012

Dňa 28.3.2012 bol ohlásený požiar trávnatého porastu za benzínovou pumpou v smere na Lipany na ľavej strane. Požiar bol ohlásený o 15:10 hodine. Likvidácia požiaru sa začala o 15:20 hodine a o 15:40 bol požiar zlikvidovaný.

Na zásahu sa zúčastnili: Ján Brendza, mladý hasiči - Richard Kmec, Tomáš Tall a Daniel Kišeľa.

Požiar bol uhasený pomocou lopaty. Včasným uhasením požiaru sa zabránilo jeho rozšíreniu na priľahlú lúku.

 

Požiar seníka na poľnohospodárskom dvore - Milpoš 27.3.2012

Dňa 27.3.2012 bola opätovne povolaná jednotka OHZ Červenica pri Sabinove o cca 15:00 hodine s požiadavkou na opätovné vytvorenie diaľkovej dopravy vody. Zasahujúca jednotka vyrazila na miesto požiaru na Milpoš o cca 17:00 hodine. Na mieste požiaru už bola vytvorená diaľková doprava vody, tak naši členovia hasili horiace seno a pomáhali pri rozhrabávaní stohov a podobne. Jednotka sa vrátila na zbrojnicu cca o 20:00 hodine.

Na zásahu sa zúčastnili: Marek Fecko, Ľubomír Kijovský st., Ján Brendza, Tomáš Vandžura, Peter Antol, Jakub Vandžura, Marek Piš, Zuzana Baloghová, Dominik Baňas.

Pri požiari sa nikto nezranil.

 

Požiar trávnatého porastu 27.3.2012

Dňa 27.3.2012 bol o 16:05 nahlásený požiar trávnatého porastu v časti našej obce nazvanej "Nad briežkami". Výjazd na likvidáciu požiaru vykonal Ján Brendza a Martin Vandžura o 16:10 hodine. Pričom začiatok zásahových prác bol o 16:20 hodine a požiar bol zlikvidovaný o 16:40 hodine. Požiar bol na mieste, kde sa mohol veľmi rýchlo rozšíriť a narobiť veľké škody. No vďaka rýchlemu zásahu sa ho podarilo uhasiť.

Na hasenie požiaru boli použité lopaty.

Pri požiari sa nikto nezranil.

 

  

Požiar hospodárského dvora v obci Milpoš 26.3.2012

Takmer rok po úspešnom vykonaní taktického cvičenia sa cvičenie stalo skutočnosťou a dňa 26.3.2012 vznikol požiar v areáli poľnohospodárskeho družstva, na ktorom bolo vykonané aj cvičenie. Požiar vznikol v blízkosti kravína, odkiaľ sa postupne rozšíril na priľahlí senník a následne od senníka sa požiar preniesol na blízky les.

Požiar podľa informácii operačného dôstojníka KR HaZZ v PO vznikol okolo 13:00 hodiny. Požiar najprv likvidovali profesionálny hasiči spolu s miestnymi dobrovoľnými hasičmi,  no po čase si povolali na pomoc okolité dobrovoľné a obecné hasičské zbory. Taktiež im pri hasení požiaru lesa vypomáhal vojenský vrtuľník z letiska – Prešov, ktorý zhadzoval vodu na požiarisko z Bambi vaku.

Na jeho likvidácii sa zúčastnili jednotky okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove z hasičských staníc Sabinov a Lipany, jednotky dobrovoľných a obecných hasičských zborov (DHZ a OHZ) z obcí Milpoš, Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa a Lúčka.

Prioritnou úlohou DHZ a OHZ bolo zabezpečiť diaľkovú dopravu vody na miesto požiaru, aj napriek tom, že v okolí družstva bola hydrantová sieť, no množstvo vody nebolo dostatočne, nakoľko bol prírodný rezervoár z ktorého obec berie vodu za krátky čas vyprázdnený. Taktiež jednotlivý zasahujúci členovia rozhŕňali kopy slamy a hasili oheň, poprípade priľahlý les.

Za OHZ a DHZ z obce Červenica pri Sabinove zasahovali (12 členovia): Veliteľ OHZ Marek Fecko, Ing. Pavol Spodník - starosta obce Červenica pri Sabinove, Radovan Kmec, Ján Brendza, Martin Vandžura, Jakub Vandžura, Tomáš Vandžura, Marek Piš, Lukaš Rabik, Peter Antol, Dominik Baňas, Zuzana Baloghová a Jozef Matvia. Pričom na zásah boli v obci zvolaní prostredníctvom obecného rozhlasu približne o 16:00 hodine a domov sa vrátili o 00:15 hodine.

OHZ a DHZ sa dostavili na miesto požiaru nasledujúcimi dopravnými prostriedkami:

OHZ Červenica – DHV Avia A 21 F (furgon),

DHZ Rožkovany - CAS 25 Škoda 706 RTHP,

DHZ Lúčka – DA Avia A 31,

DHZ Jakubova Voľa – DA Avia A 31,

DHZ Milpoš – DA Avia A 31


 

Požiar trávnatého porastu, stromov a smetí 25.3.2012

Dňa 25.3.2012 bol o 20:05 ohlásený požiar pri rieke Torysa. Členovia OHZ Červenica pri Sabinove vykonali výjazd s vozidlom DA Avia F 21 na miesto požiaru v zložení Radovan Kmec, Ján Brendza, Martin Vandžura, Marek Piš a Zuzana Baloghová.

Po vykonaní prieskumu bolo zistené, že sa jedná o požiar trávy, stromov a smetí na brehu rieky Torysa zo strany obce Jakubova Voľa. Keďže sa požiar rozširoval a bol potrebný zásah vodou na uhasenie požiaru, bol  požiar ohlásený na operačné stredisko HaZZ so žiadosťou o posily o 20:29 hodine. Do doby príchodu príslušníkov HaZZ sme požiar lokalizovali za pomoci lopát a vedrovej striekačky.

Následne sme za pomoci príslušníkov HaZZ uhasili požiar o vrátili sa na hasičskú zbrojnicu o 22:20 hodine.

Pri požiari sa nikto nezranil.

 

 

3. požiar trávnatého porastu 22.3.2012

Dňa 22.3.2012 bol o 16:50 hodine nahlásený požiar v okolí panelovej cesty smerom k "2. háju". Členovia OHZ Červenica pri Sabinove v zložení Radovan Kmec, Ján Brendza a Martin Vandžura vykonali výjazd hasičským vozidlom DA Avia F 21 na miesto požiaru o 17:10 hodine.

Po príchode na miesto požiaru, bolo zistené že sa jedná o požiar trávnatého porastu, pričom bola pravdepodobnosť jeho rozšírenia na okolitú lúku a zároveň na "2. háj".

Na hasenie boli použité jednoduché hasiace prostriedky - lopaty, hrable a zároveň voda z vedrovej striekačky.

Zásah bol ukončený o 17:58 hodine

Pri zásahu sa nik nezranil.

 

 

2. požiar trávnatého porastu 21.3.2012 

Dňa 21.3.2012 bol o 21:15 hodine nahlásený požiar obyvateľom obce Červenica pri Sabinove veliteľovi družstva Obecného hasičského zboru (OHZ) Radovanovi Kmecovi opäť v oblasti obce nazvanej "za štrekou".

Po príchode na miesto požiaru bolo zistené, že sa jedná o požiar trávnatého porastu na železničnom vale, ktorý sa rozširoval dvomi smermi, pričom jedným smerom boli domy a v ich okolí bola ďalšia suchá tráva.

Na hasení požiaru sa zúčastnili Radovan Kmec a Martin Vandžura.

Hasebné práce sa začali o 21:30 hodine pričom bol požiar lokalizovaný a zlikvidovaný o 22:15 hodine.

Na hasenie boli použité jednoduché technické prostriedky - lopaty.

Pri požiari nedošlo k žiadnemu zraneniu.

 

 

Požiar trávnatého porastu 20.3.2012

Dňa 20.3.2012 bol požiar trávnatého porastu v našej obci v časti zvanej "za štreku" v blízkosti domu pána Angeloviča.

Požiar bol ohlásený starostovi obce cca o 18:45 hodine a následne bol vyrozumený Hasičský a záchranný zbor ako aj veliteľ Obecného hasičského zboru (OHZ).

Na zásahu sa zúčastnil veliteľ OHZ pán M. Fecko a veliteľ družstva OHZ pán Ľ. Kijovský st.

Zasahovať začali približne o 19:00 hodine pričom bol požiar lokalizovaný o 19:15 hodine a zlikvidovaný o 19:30 hodine.

Pár minút po likvidácii bol spozorovaný  v tej istej časti obce ďalší požiar, ktorý bol vzdialený cca 400 m, a nachádzal sa v blízkosti brehu rieky Torysa.

Aj tento požiar zlikvidovali členovia OHZ a následne vykonávali obhliadku požiariska do 21:00 hodiny.

Na hasenie požiaru boli použité jednoduché technické prostriedky -  lopaty. Požiarom trávnateho porastu boli ohrozené ihličnaté ako aj ovocné stromy, v ktorých blízkosti sa nachádzali aj rodinné domy.

Pri požiari sa nik nezranil.