Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy v roku 2010

8. 3. 2011

Požiar veľkokapacitného kontajnera 31.10.2010

Dňa 31.10.2010 bol nahlásený požiar veľkokapacitného kontajnera o 22:02 hodine našej obci Červenica pri Sabinove. Kontajner horel vedľa cesty II. triedy smerom na Hanigovce v časti obce zvanej "Malý hliník". Horeli tam staré spreje, suché lístie, plasty, gumy a rôzny iný odpad. V blízkosti požiaru sa nachádzali stromy. Požiar uhasili členovia DHZ Červenica pri Sabinove pomocou kompaktného prúdu vody napájaného z hydrantovej siete. Použité technické prostriedky: 4 ks hadíc typu "B", prechod 52/75, prúdnice typu "C" a hydrantový nadstavec.

Požiar bol zlikvidovaný v priebehu 15 – 20 min. Pri požiari sa nikto nezranil ani neboli zaznamenané materiálne škody na súkromnom ani verejnom majetku. Požiar pravdepodobne vznikol v dôsledku úmyselného zapálenia. Na zásahu sa zúčastnili: Ján Brendza, Michaela Makarová, Miroslav Šefčík, Martin Ščerba, Marek Piš a Dávid Ižarik.


Brendza Ján (Veliteľ zásahu)

 

Fotografie z miesta zásahu - tu kliknúť

 

Čistenie studní 14.6.2010

Dňa 14.6.2010 členovia OHZ a DHZ Červenica pri Sabinove vykonali čistenie studní na požiadanie vlastníkov, ktoré boli znečistené spodnou vodou z predchádzajúcich záplav a dlhotrvajúcich zrážok. Zásah trval od 19:00 do 22:00 hodiny. Prečerpanie vody v studniach sme vykonali za pomoci ponorného kalového čerpadla zapožičaného z Pečovskej Novej Vsi, ktoré malo prietok až 1200 l/min.

Zásahu sa zúčastnili: Marek Fecko, Radovan Kmec, Ján Brendza, Peter Kaminský, Tomáš Vandžura, Ondrej Čekan, Dominik Baňas.

 

POVODEŇ 4.6.2010

Dňa 4.6.2010 opäť zasahoval OHZ a DHZ obce Červenica pri Sabinove pri povodni v obci. Od rána 5:00 sme zasahovali pri odčerpávaní vody okolo hlavnej cesty 1. triedy pomocou PS 12, kde hrozilo vyliatie z vody, ktorá sa valila z okolitých kopcov a zachytávala sa v kanále, ktorý miestami nestíhal odvádzať túto zrážkovú vodu. Zároveň sme v tom čase pomocou kalového čerpadla odčerpávali dažďovú vodu, ktorá bola v okolí rodinných domov, a hrozilo nasiaknutiu muriva. 

Neskôr sme sa presunuli do stredu obce kde sme zasahovali v rodinnom dome (pán Lukčik), ktorý ohrozovala stúpajúca hladina vody a hrozilo zaplavenie pivnice. Voda bola privádzaná z vybreženého potoka z Druhého haju a zároveň z potoka v Prvom háji. Na odčerpávanie vody zo záhrad boli použité prostriedky ako PS 12 a PS 8, ako aj domáce kalové čerpadlá. Zároveň na odvrátenie vybreženého potoka v Druhom háji bola použitá technika ako JCB kolesové rýpadlo a JohnDeer – traktor s radlicou, ktorý sa pokúšali presmerovať tok rieky na stranu, ktorá by neohrozovala rodinné domy. Nakoniec sa nám podarilo účinne zastaviť tento tok ručným prehradením a presmerovaním toku pomocou lopát. Taktiež pri Prvom háji sme urobili hrádzu pomocou, ktorej sme odvrátili všetok tok, ktorý ohrozoval rodinné domy a presmerovali sme ho cez štátnu cestu 1. triedy smerom na voľné priestranstvo – pšeničné pole.

Neskôr sme sa presunuli k ďalšiemu rodinnému domu (pán Varholík), kde sme odčerpávali vodu zo šachty pomocou ejektora a zároveň pomocou PS 12 sme ťahali vodu zo zaplavených polí. Ejektor sme používali počas všetkých zásahov počas celého dňa, a zároveň sme ho miestami  zavodňovali pomocou obecného vodovodu. Taktiež sme zachránili jedného psíka, ktorý bol v zaplavenom území, priviazaný reťazou o búdu.

Všetky presuny na miesta zásahu ako aj prevoz techniky sme vykonávali na obecnom hasičskom vozidle AVIA A-21.

Počas celého dňa bol v obci vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Náš zásah sme ukončili o 20:00 hodine.

Na tomto zásahu sa zúčastnilo veľa členov z radov OHZ a DHZ Červenica pri Sabinove ako napr.:

Maroš Fecko, Ľubomír Kijovský, Radovan Kmec, Peter Baňas, Dominik Baňas, Ján Brendza, Zuzana Baloghová, Ondrej Čekan, Jozef Matvia ml., Peter Kaminský, Stanislav Jadviš, Andrej Jadviš, Miroslav Šefčík, Martin Ščerba, Tomáš Vandžura, Ľubomír Džačovský, Vierka Ďžačovská, Martin Vadžura, Jakub Vandžura, Andrej Bujňák, pán Pribula.

 

FOTOGRAFIE a videá č.1 od Zuzany

FOTOGRAFIE a videá č.2 - nové

 

 

POVODEŇ 1.6.2010

Dňa 1.6.2010 zasahovala DHZ Červenica pri Sabinove na odstraňovaní následkov záplav. Čerpala sa voda z 2 pivníc a zároveň zo záhrad. Zásah začal okolo 21:30h a skončil o 3:00h. Na druhý deň sa pokračovalo s čerpaním vody z pivníc. Pri zásahu bola použitá PS 12, ejektor, ktorý bol napojený na obecný vodovod a zároveň malé kalové čerpadla. Na zásahu sa zúčastnili členovia OHZ a DHZ obce. S pomedzi nich to bili napr.:  

-      Marek Fecko 

-        Radovan Kmec 

-        Peter Baňas 

-        Ján Brendza 

-        Zuzana Brendzová 

-        Michaela Makarová  

-        Jozef Matvia ml. 

-        Viera Džačovská 

-        Stanislav Jadviš 

-        Lucia Buriková

 

Fotografie