Choď na obsah Choď na menu
 


PS 8

14. 9. 2009

Približne 25.8.2009 sme zakúpili od DHZ Rožkovany prenosnú striekačku PS 8. Táto striekačka patrí medzi tie, ktoré sa už bežne nepoužívajú, ale má veľmi dobré technické vlastnosti, kvôli ktorým sme sa rozhodli ju opäť zakúpiť.

Charakteristika PS 8:

Popis PS 8:
Motor SM3l

dvojtaktný zážihový vrtanie 92 mm
pocet valcov 2
zdvih 86 mm
objem valcov 1143 ccm
výkon pri 3000 ot/min. 22kW / 30 PS
spotreba na 1 Mh 12,5 - 13 litrov

objem nádrže na palivo 26 l

Takticko - technické parametre:
výkon cerpadla 800 l/min.
dlžka 850 mm
výška 850 mm
šírka 540 mm

hmotnost 160 kg
mazanie motora zmesou benzínu a oleja v pomere
25 : 1

Obrázok

Obrázok

Motor je dvojtaktný, dvojvalcový chladený vodou, s plochými piestami a vratným vyplachovaním. Valce sú zostavené do bloku, uzatvoreného snímatelnou hlavou. Klukový hriadel je zlisovaný a uložený v troch valcekových ložiskách. Ložiská sú uložené v dvojdielnej klukovej skrini motora. Uloženie capu zotrvacníka je zosilnené jednoradovým gulickovým ložiskom, ktoré je uložené vo zvláštnom puzdre. Ku klukovej skrini motora je pripevnená skrina rozvodu na ktorej je umiestnený natácací mechanizmus a náhon zapalovacieho magnetu. Natácací mechanizmus pozostáva z pevného a volného natácacieho kolesa a natácacej páky s ozubeným segmentom. Zapalovanie je zaistené magnetom PAL a svieckami. Motor sa zastavuje vypínacou páckou, ktorá sa nastaví do polohy VYPNUTÉ. Pri natácaní motora musí byt pácka v polohe ZAPNUTÉ. Na hlave motora sú dekompresné kohúty ktoré sa používajú podla potreby k prevzdušneniu (motora) spalovacieho priestoru a k zníženiu kompresného pomeru. Kluková skrina má dva vypúštacie kohúty ktoré slúžia na vypúštanie oleja a na odvzdušnovanie. Skrina cerpadla je s motorom spojená pomocou uzatvoreného medzikusu do jedného bloku. Náhon cerpadla je priamy, spojením hriadela cerpadla so zotrvacníkom motora. Na najvyššom mieste cerpadla je pripojený rozdelovací kohút, ktorým sa ovláda výveva motora, chladenie motora a umožnuje cerpanie vody z hydrantu. Od rozdelovacieho kohúta vedie chladiace, odpadové a vysávacie potrubie.

Chladenie je priame, vodou prechádzajúcou cerpadlom. Na hlave motora je konzola pre upevnenie benzínovej nádrže (26l), ktorá tvorí zároven komoru pre odvod ohriatej chladiacej vody. Na lavej strane motora je pripevnená plynová výveva na nespálené plyny. Palivo je z nádrže vedené cez uzatvárací kohút s odkalovacom hadickou do karburátora.

Cerpadlo: je vysokotlakové, dvojstupnové, špeciálnej konštrukcie pre požiarne striekacky. Obežné kolesá sú naklinované na hriadeli a pevne spojené maticou. Medzi kolesá sú vložené prevádzacie kolesá. Hriadel je v sacom veku uložený v bronzovom puzdre a na druhej strane prechádza upchávkou zloženou z piatich tesniacich krúžkov. Na sacej strane cerpadla je umiestnený manovákuometer. Ak sa má voda dopravovat zo stroja do stroja, alebo cerpadlo plnit z hydrantu, musí byt vákuometer vybavený uzatváracím kohútom. Výtlacná strana cerpadla je opatrená manometrom. Na výtlacnej skrini cerpadla sú pripojené dva výtlacné ventily s pevnými spojkami 75mm. Taniere ventilov sú posuvné po vretene a sú pružinou pritlacované k sedlu. Posuvné taniera tvoria pri vyskrutkovaní vretena spätné ventily.

Výveva H 800: je plynová, na nespálené plyny. Ovládanie vývevy je riadené pákou rozvádzacieho kohúta, ktorý otvorí sacie potrubie a pomocou pákového systému otocí kohútom vývevy, zároven uzatvorí výfukové potrubie toho valca s ktorým je výveva spojená a skratuje prívod elektrického prúdu k sviecke.

Valec spojený s vývevou potom pracuje ako kompresor. Rozvádzací kohút má celkom tri polohy: prvá je vysávanie, druhá prevádzka a tretia na dopravu vody z cerpadla do cerpadla, alebo na plnenie cerpadla z hydrantu. Páka rozdelovacieho kohúta je v jednotlivých polohách zaistovaná poistkou.

Možnosti použitia: je urcená pre zdolávanie požiarov v miestach s dostatkom vody.

Údržba a ošetrovanie:
1. každých 14 dní je potrebné striekacku natocit
2. po dlhšej prevádzke sa karburátor rozoberá a vycistí
3. odkalovacia nádoba pri uzatváracom kohút nádrže sa vycistí
4. vycistí a namaže sa rozvádzací kohút, kohút vývevy, pákový
mechanizmus a uzatváracia klapka výfuku
5. doplní sa palivo
6. prekontroluje sa mazanie a doplní olej
7. pritiahnú sa všetky skrutky hlavy motora, natácacej páky a skrutky
na pripevnenie agregátu a palivovej nádrže
8. skontroluje sa stav nosidiel a rukovätí
9. skontroluje sa stav upchávky
10. skontroluje sa zapalovanie, sviecky a káble
11. v zimnom období sa striekacka zazimuje; do cerpadla sa naleje
konzervacná zmes v takom množstve, aby hladina siahala
asi 5 cm nad os hriadela. po naplnení pretocíme cerpadlom,
aby sa zmes dostala na všetky miesta, ktorým hrozí primrznutie.
Zmes potom vypustíme do pripravenej nádobky pre dalšie použitie.